}

מדיניות ביטולי הזמנות

רשת זיבוטל מלונות רזידנס ורזידנס ביץ  נתניה                                           .                        14.8.23
 מדיניות ביטולי הזמנות  

חשוב - ביטול הזמנה יש לעשות דרך החברה בו בוצעה ההזמנה המקורית .

הזמנה שנעשתה ישירות  מהמלון או דרך אתר חברת זיבוטל ניתן לבטל כדלקמן :
ביטול ההזמנה יש לעשות בכתב, במייל או  באמצעות פקס, או באמצעות אתר המלון, או במסירה אישית במשרדי המלון.
מועד הביטול יחשב כמועד בו הגיעה הודעת ביטול למשרדי המלון.
מזמין האירוח באמצעות האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 וזאת בתוך 7 ימים מיום ההזמנה ובלבד שהביטול כאמור יעשה לפחות שני ימים קודם למועד בו אמור להינתן השרות. ביטל המזמין את האירוח כאמור תוחזר לו המקדמה.
אורח שיבטל הזמנת נופש שלא בתוך 7 ימים כאמור בחוק – תחול עליו מדניות ביטול ההזמנה של המלון כדלקמן:
אם ביטל עד7 ימים מיום האירוח תושב לו המקדמה במלואה.
אם ביטל 7 ימים או פחות מיום האירוח ,יחויב בעלות של לילה אחד.
לא הגיע האורח למלון ולא הודיע על כך, יחויב במלוא עלות האירוח.
בחודשים יולי אוגוסט, חגי ומועדי ישראל  - לקוח שיבטל את הזמנתו (או יבצע שינוי במועד האירוח) עד14 יום לפני מועד ההגעה למלון לא יחויב בדמי ביטול.
בחודשים יולי אוגוסט,  חגי ומועדי ישראל -לקוח שיבטל את הזמנתו פחות מ 14 ימים ועד מועד ההגעה יחויב במלוא עלות  האירוח.
ביטול דרך טלפון :       09-8301104     
ביטל באמצעות פקס :  09-8643106
דואר אלקטרוני :       zym@zyv.co.il