}

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

חברת זיבוטל  בע"מ מנהלת מספר בתי מלון בנתניה , חברתנו  מכבדת את פרטיות לקוחותינו, ושומרת על  פרטיותם ובטחון המידע שלהם.
אנו מתחייבים לקיים את המדיניות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"). מטרת מדיניות זו היא להסביר כיצד אנו פועלים בכל הקשור לפרטיות שלך, וכיצד אנו משתמשים במידע האישי (כהגדרתו לפי דין, להלן: "מידע אישי") הנמסר לנו על-ידיך או נאסף על ידינו במהלך ההתקשרות שלך עמנו והשהייה שלך במלון.
מדיניות הפרטיות הנה תוספת לתנאי השימוש הכלליים אליהם אתה מתחייב בעת ביצוע הזמנה ו/או שהות במלון,..

המידע המסופק על ידך ונאסף  על ידנו משמש אותנו למתן שרותי המלון  ולצורך ניהול ההזמנה שלך ועבורך ,.
המידע  שנמסר על ידך נאסף מאתר  החברה ,בעת ביצוע שיק אין במלון, ומידע אחר שהעברת לנו דרך מועדון הלקוחות או בכל אמצעי אחר .
מטרת איסוף המידע, מתן שרותי מלון ושרותי האירוח במלון וכן להעברת אינפורמציה לאורח או הצעות לאירוח .
המידע משרת אותנו בלבד  ואינו עובר לצד אחר שאינו  קשור לחברה .
המידע יכול לעבור לצד אחר במקרה של בקשות לפי דין או בקשות  של חברות האשראי או החברות בהם בצאתם את הזמנתכם .
המידע שנאסף יכול לכלול, את שמך המלא, כתובתך, כתובת המייל שלך, מספר טלפון ופרטי יצירת קשר אחרים, פרטים אודות מדינת האזרחות שלך, מספר רכב שבבעלותך / שהגעת עימו למלון, פרטים אודות תעודת הזהות / רישיון הנהיגה / הדרכון שלך, פרטי כרטיס אשראי מידע פיננסי אודותיך ואודות הרכישות שביצעת במלון, היסטוריית ההזמנות והשהיות שלך במלון, פרטים אודות בני משפחתך, לרבות ילדיך, פרטים אודות אנשים שהתארחו איתך במלון, בקשות מיוחדות ודרישות שנלוו לשהייתך במלון, פעילויות ו/או טיפולים שנרכשו על ידיך במהלך השהייה, רגישויות מסוימות למזון עליהן סיפרת לנו, מידע רפואי שבחרת לחלוק עימנו במסגרת שהייתך במלון, וכל פרט אחר שחלקת עימנו בעת השהייה במלון, בין אם בצורה ישירה ובין אם בצורה עקיפה..
 
המלונות שלנו מרושתים במצלמות אבטחה  כולל  השטחים הציבוריים במלון ומתקניו מצולמים על ידינו במערכת מצלמות אבטחה, הצילומים נשמרים על ידינו לתקופה של לא יותר מ- 30 יום בהתאם להוראות הדין ומשטרת ישראל . בנוסף, כאשר אתה מתחבר לרשת האינטרנט במלון ו/או לאתר האינטרנט שלנו, מערכות המלון (לרבות מערכות צד ג' המופעלות על ידי המלון ועבורו), עלולות לאסוף מידע אודות פרטי ההתחברות שלך, המכשיר בו השתמשת לצורך ההתחברות, כתובת ה-IP שלך וכו'. מידע זה ישמש אותנו בין היתר לצורך שיפור השירות ואתר האינטרנט שלנו
אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצורך יצירת קשר עימך לצורך מתן שירותים, תיאום של השהייה במלון ו/או שינויים או עדכונים הקשורים בהזמנתך, עדכונים בנוגע למידע האישי שלך השמור במערכותינו ו/או שינויים במדיניות הפרטיות שלנו, מתן שירות טוב יותר לך ולבני משפחתך בעת השהייה במלון ובכל שהייה עתידית, מענה לפניות שלך ו/או פניות הקשורות במידע שלך, שמירה על בטיחותכם ובטיחותם של אורחים אחרים וצוות המלון, ציות לחובות חוקיות לפי דין והעברת מידע לרשויות בהתאם להוראות החוק, וכן כל שימוש אחר שתכליתו לאפשר לך ליהנות משירותי המלון בצורה סדורה ובטוחה.
 אנו עשויים לעשות שימוש בפרטי הקשר שאתה מוסר לנו על מנת להעביר אליך הצעות שיווקיות ומסחריות כאלה ואחרות, הודעות אודות מבצעים ואירועים מיוחדים, והכל בהתאם להוראות הדין, ולקבלת הסכמתך במקרים המחייבים זאת. בכל מקרה בו אינך מעוניין להמשיך וליהנות מהצעות שיווקיות ומבצעים אלו, אתה כמובן יכול לפנות אלינו ולבקש כי נסיר אותך מרשימות התפוצה שלנו.
המידע שאתה מוסר לנו יישמר במערכותינו ובמאגרי המידע שלנו לתקופה משתנה, בהתאם להוראות הדין. תקופה זו תקבע בין היתר בהתאם לצורך שלנו לתת לך שירות טוב יותר בעתיד ובשהיות עתידיות במלון, להציע לך הצעות מסחריות ושיווקיות כאמור ולמלא אחר חובותינו החוקיות כמו גם להבטיח את האינטרסים המשפטיים שלנו בכל מקרה של תביעה ו/או סכסוך עתידיים, ככל שיהיו.


 
אנו מחויבים לאבטחת ושמירת המידע שלך, ועושים שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע הנשמר במערכותינו. עם זאת, ובדומה לכל מערכת אחרת, אנו איננו יכולים להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות מערכותינו, ועל כן אנו איננו מתחייבים שמאגרי המידע שלנו יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית.
אנו מקפידים כי כל העברה של מידע לידי צד ג' במסגרת ולצורך פעילותנו העסקית, תיעשה בכפוף לתהליכים ונהלים המבטיחים כי אותם צדדים שלישיים מיישמים ונוקטים נהלים ואמצעי אבטחה נאותים ומספקים.

החברה רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים בתנאי מדיניות הפרטיות המתייחסים למידע האישי הנשמר אודותיך אצלנו, הודעה על כך תפורסם באתר שלנו. בעצם השימוש והמשך השימוש באתר שלנו, השהייה במלון שלנו והרכישה של שירותנו אתה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, ולשינויים שייערכו בה מעת לעת.